Tiến độ Aqua City Đảo Phượng Hoàng qua Video (Cập nhật)

 05/03/2021

Reco sẽ cập nhật thường xuyên tiến độ của DựÁn Aquacity thông qua hình ảnh hoặc Video

Cập nhật tiến độ tháng 5/2021

Cập nhật tiến độ Aqua City 04/2021

Cập nhật Aqua City Đảo Phượng Hoàng tháng 12/2020

 

Cập nhật Aqua City Đảo Phượng Hoàng tháng 10/2020

 

 

Để xem lại thông tin dự án vui lòng xem link dưới:

Đảo Phượng Hoàng

Viết bình luận của bạn: