Sun HarBor Aqua City

 • Chủ đầu tư: Novaland
 • Vị trí: Hương Lộ 2 Biên Hòa Đồng Nai
 • Loại hình bất động sản: Biệt thự
 • Thời gian mở bán: Đang cập nhật
 • Thời gian dự kiến bàn giao: Quý 4-2023

Khu Đô Thị Sinh Thái Aqua City

 • Chủ đầu tư: Novaland
 • Vị trí: Hương Lộ 2 Biên Hòa Đồng Nai
 • Loại hình bất động sản: Biệt thự
 • Thời gian mở bán: Đang cập nhật
 • Thời gian dự kiến bàn giao: Quý 4-2023

Đảo Phượng Hoàng Aqua City - Phoenix Island

 • Chủ đầu tư: Novaland
 • Vị trí: Hương Lộ 2 Biên Hòa Đồng Nai
 • Loại hình bất động sản: Biệt thự
 • Thời gian mở bán: Đang cập nhật
 • Thời gian dự kiến bàn giao: Quý 4-2023