Khang Điền - 20 năm phát triển bền vững

 12/05/2021

KHANG ĐIỀN 20 NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU

Năm 2021, đánh dấu 20 năm hoạt động chuyên tâm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, Khang Điền luôn kiên định với tôn chỉ “ Nơi đặt niềm tin – Nơi xây tổ ấm”. 

Năm 2021 Khang Điền đặt mục tiêu dự kiến: 

  •  Doanh thu 4.800 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế: 1.200 tỷ đồng
  • Triển khai 3 dự án mới

 

Viết bình luận của bạn: