Hé lộ vị trí và mặt bằng The Global City - Masterise Homes

 12/02/2022

Hôm nay Reco xin hé lộ vị trí và hiện trạng của The Global City của Masterise Homes.

Cùng với những hình ảnh thiết kế mới nhất của dự án Masterise Homes hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió thiết kế mới và hiện đại bậc nhất trong khu vực.

Viết bình luận của bạn: