Cập nhật tiến độ dự án The Classia Khang Điền tháng 01/2022

 04/01/2022

Đến hẹn, Reco tiếp tục giới thiệu đến các bạn đó là cập nhật tiến độ mới nhất cập nhật tháng 01/2022 của dự án mới nhất đến từ nhà đầu tư Khang Điền - The Classia

Đã xong phần móng và đang hoàn thiện dần các hạng mục xung quanh như đường dẫn, trồng cây xanh...

Hình ảnh nhìn từ trên xuống toàn cảnh The Classia Khang Điền ta có thể thấy được quy hoạch tổng thể cũng như vị trí của dự án.

Viết bình luận của bạn: